a
Contact Info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit. Curabitur venenatis, nisl in bib endum commodo, sapien justo cursus urna.

Hirtenstraße 19, 10178 Berlin +49 30 240 414 20 office@baro.com
Working
Monday
9:00 - 24:00
Tuesday
9:00 - 24:00
Wednesday
CLOSED
Thursday
9:00 - 24:00
Friday
9:00 - 02:00
Saturday
9:00 - 02:00
Sunday
9:00 - 02:00
Follow Us

วิธีการสั่งซื้อ/คำถาม

ช่องทางการชำระเงิน

โอนผ่านธนาคาร

บัตรเครดิต / เดบิต

Rabbit Line Pay

การโอนเงินผ่านธนาคาร

location-con

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา: บางกระบือ

ชื่อบัญชี: บริษัท เทรด แฟคเตอร์ จำกัด

หมายเลขบัญชี: 056-3-64438-9

ช่องทางการชำระเงิน

โอนผ่านธนาคาร

Rabbit Line Pay


บัตรเครดิต / เดบิต

การโอนเงินผ่านธนาคาร

location-con

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา: บางกระบือ

ชื่อบัญชี: บริษัท เทรด แฟคเตอร์ จำกัด

หมายเลขบัญชี: 056-3-64438-9

วิธีการสมัครสมาชิกเเละสั่งซื้อผ่าน

สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ
(Register/Login)

เลือกสินค้า
(Add Carts)

เพิ่มชื่อและที่อยู่จัดส่งสินค้า
(Delivery Address)

เลือกรูปแบบการจัดส่งสินค้า
(Delivery Method)

เลือกวิธีชำระเงิน
(Payment Method)

ตรวจสอบ,สั่งซื้อและรอรับสินค้า
(Place Order)

สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ
(Register/Login)

เลือกสินค้า
(Add Carts)

เพิ่มชื่อและที่อยู่จัดส่งสินค้า
(Delivery Address)

เลือกรูปแบบการจัดส่งสินค้า
(Delivery Method)

เลือกวิธีชำระเงิน
(Payment Method)

ตรวจสอบ,สั่งซื้อและรอรับสินค้า
(Place Order)

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า และการยกเลิกคำสั่งซื้อ

บริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้า เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
1. สินค้าที่ชำรุด แตกหัก เสียหาย อันเกิดจากการขนส่ง
2. สินค้าที่มีข้อบกพร่องอันเกิดจากกระบวนการผลิต
3. สินค้าที่ผิดแบบ หรือไม่ตรงกับที่สั่ง หรือที่ปรากฎบนเว็ปไวต์
หมายเหตุ : กรณีเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าตัวใหม่มีมูลค่าน้อยกว่าตัวเดิม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่างจากมูลค่าสินค้าแต่หากสินค้าตัวใหม่มีมูลค่ามากกว่าตัวเดิม ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มในส่วนต่าง โดยสินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องยังไม่มีการเปิดใช้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับ เปลี่ยนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้
1. สินค้าไม่ตรงกับรสนิยม ไม่ตรงกับความคาดหวัง
2. สินค้าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าทุกรายการในแคมเปญ สินค้าราคาพิเศษ, สินค้าแถมพิเศษ, สินค้าจัดรายการลดราคา หรือกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอื่น ๆ ยกเว้นเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง และต้องไม่มีการเปิดใช้
4. ลูกค้าแจ้งเปลี่ยนสินค้า ตามความเสียหายที่ระบุข้างต้น เกินระยะเวลา 5 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
คำเตือน : เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน โปรดตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดทันทีหลังจากที่ได้รับสินค้า

บริษัทจะยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
1. สินค้าหมด
2. คำสั่งซื้อซ้ำซ้อน
3. ไม่สามารถติดต่อท่านได้ ภายในระยะเวลา 5 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า

วิธีการแจ้งเปลี่ยนสินค้า
1. กรุณาแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยน คืน สินค้า พร้อมแนบรูป และหลักฐานการชำระเงินภายใน 5 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า ผ่านช่องทาง
LINE official account : @tradefactor หรือ Email : support@tradefactor.co.th
2. รอรับการยืนยันการเปลี่ยนสินค้า จากเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้แจ้งความประสงค์ ขอเปลี่ยน สินค้า
3. หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบข้อมูลแล้ว หากถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า
ภายใน 7 วันทำการ

คำเตือน : โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้าของท่าน

วิธีการยกเลิกคำสั่งซื้อ
โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า เพื่อแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่ทำคำสั่งซื้อซ้ำซ้อน โดยคุณสามารถติดต่อกับพนักงานฝ่ายดูแลลูกค้าของเราได้
โดยตรงผ่าน LINE official account : @tradefactor หรือ Email : support@tradefactor.co.th หรือ โทร : 065-951-0213

คำถามที่พบบ่อย

เราจะติดต่อ Trade Factor ได้อย่างไร?

ติดต่อเราได้ 2 ช่องทางได้แก่ 

1. อีเมลติดต่อ support@tradefactor.co.th

2. โทรติดต่อ 065-951-0213, 02-659-2469

กรุณาเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ในสายหรือช่องทางที่คุณติดต่อ เพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ 

– ชื่อผู้ใช้

– เลขคำสั่งซื้อ  

ฉันจะได้รับสินค้าที่สั่งซื้อเมื่อไหร่?

เวลาจัดสั่ง 2-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อของคุณว่าเป็นการสั่งซื้อในกรุงเทพหรือต่างจังหวัด การคำนวณนี้ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของบริษัทขนส่ง

ฉันสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อของฉันได้อย่างไร?

คุณสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อของคุณผ่านทางเว็ปไซต์ www.tradefactor.co.th ได้ที่เมนู > สถานะการสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณจะถูกจัดประเภทตามสถานะการสั่งซื้อดังนี้ 

-รอชำระเงิน :ประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระเงิน

-รอตรวจสอบ : กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน

-รอจัดส่ง : ประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ชำระเงินแต่ยังไม่ได้จัดส่งโดยผู้ขาย

-จัดส่งแล้ว : ประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว

-ยกเลิก : ประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ถูกยกเลิก 

ฉันสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้อย่างไร?

คุณสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อของคุณผ่านทางเว็ปไซน์ www.tradefactor.co.th ได้ที่เมนู > ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง และเลือกที่ช่องตรวจสอบเลขที่พัสดุ เพื่อทราบสถานะการจัดส่งของสินค้าของคุณ 

ฉันสามารถแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า/เบอร์โทรศัพท์/ชื่อผู้รับได้หรือไม่? หากยืนยันคำสั่งซื้อไปแล้ว

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งได้ โดยการโทรศัพท์แจ้งที่เบอร์ 065-951-0213, 02-659-2469 ก่อนสินค้าของคุณจะถูกจัดส่ง 

กรุณาเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ในสายหรือช่องทางที่คุณติดต่อ เพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ 

-ชื่อผู้ใช้

-เลขคำสั่งซื้อ 

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งมีดังนี้ 

1.สถานะสินค้ายังไม่ถึง สถานะรอจัดส่ง

2.สามารถเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 คำสั่งซื้อ 

3.ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ที่ค่าจัดส่งที่สูงขึ้นได้

4.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าจัดส่ง ในกรณีที่ที่อยู่ใหม่มีค่าจัดส่งต่ำกว่าที่อยู่เก่า 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า